O nas

    Czym się zajmujemy

    Kontakt

Jako podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych zajmujemy się:

    ·  badaniem sprawozdań finansowych (jednostkowych i skonsolidowanych),
    ·  przeglądem sprawozdań finansowych,
    ·  przeglądem ksiąg rachunkowych,
    ·  badaniem planów połączenia, podziału i przekształceń,
    ·  przeprowadzeniem innych czynności rewizji finansowej.


Jako biuro rachunkowe zajmujemy się kompleksową obsługą księgowa w tym:

    ·  prowadzeniem ksiąg handlowych,
    ·  prowadzeniem podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów,
    ·  prowadzeniem ryczałtu ewidencjonowanego,
    ·  prowadzeniem ewidencji dla potrzeb podatku VAT,
    ·  sporządzaniem deklaracji podatkowych,
    ·  sporządzaniem deklaracji ZUS,
    ·  prowadzeniem ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
    ·  oraz innymi usługami w zależności od zapotrzebowania.


Istnieje możliwość odbioru dokumentów w siedzibie klienta.BILANS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - rok założenia: 1997,
KRS: 0000108441, REGON: 050562070, NIP: 9661176427, KIBR: 1704,
Kapitał zakładowy 50.000,- zł.