O nas

    Czym się zajmujemy

    Kontakt

    Firma nasza prowadzi działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością od 1997 roku i w dniu 19.04.2002 wpisana została do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod nr 0000108441.

    Jesteśmy podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych. W dniu 14.10.1997 zostaliśmy wpisani do rejestru Krajowej Izby Biegłych Rewidentów pod nr 1704.

    Spółka nasza jest ubezpieczona od ryzyka zawodowego od 1997 roku bezszkodowo.

    Prezesem zarządu jest Ewa Bańkowska - biegły rewident
(z wieloletnim doświadczeniem) wpisany do rejestru pod nr 150.

Posiadamy doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych:

    ·  firm osób fizycznych,
    ·  spółek cywilnych,
    ·  spółek osobowych,
    ·  spółek kapitałowych,
    ·  przedsiębiorstw państwowych,
    ·  uczelni,
    ·  zakładów opieki zdrowotnej.

BILANS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - rok założenia: 1997,
KRS: 0000108441, REGON: 050562070, NIP: 9661176427, KIBR: 1704,
Kapitał zakładowy 50.000,- zł.